Kyua mâo Đảng, mâo Awa Hô la\n c\ar êđa\p ênang, hnu\k êngiê

(Nhờ có Đảng, có Bác Hồ đất nước được hoà bình, tự do)

Dân ca: Êđê

Thể hiện: Aduôn Feng

{uôn Kla, xã Drai Sa\p, huyện Krông Ana, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương