Hdơr knga kơ am^ ama (Nhớ ơn cha mẹ)

Dân ca: Êđê

Thể hiện: Y Hon {uôn Yă

Xã Drai Bhăng, huyện C|ư\ Kui`, tỉnh Dak Lak
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng