Tháng ba Tây Nguyên

Nhạc: Văn Thắng – Lời: Thân Như Thơ

Thể hiện: Nghệ sĩ Ưu tú Rơ Chăm Phiang
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng