Tiến về Hà Nội

                                    Sáng tác: Văn Cao

                                    Biểu diễn: Tốp ca

                                    Khai thác: VanhoaVietTV

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương