Ur sai ndrô ranh (Tình vợ chồng già)

Nău mprơ: M’nông

Nu^h mprơ: Điểu Ronh

Xă Quảng Trực, nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương