Athe\i oh pơm [o# đo#i (Động viên em làm bộ đội)

Dân ca: Bahnar

Thể hiện: Tây Thị Thu Hà

P’lei Nge Te\ng, thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng