Bi mni kơ mniê pe\ kpaih kc\aih mrai

(Ca ngợi người phụ nữ trồng bông dệt vải)

Nău mprơ: Êđê

Nu\ih mprơ: Y ‘Wan Niê Êban

{on Êa Ktur, xă Êa Ktur, nkuăl C|ư\ Kui`, n’gor Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng