Bơto bơtê jơnau niam hèr

 Nău mprơ: K’ho

  Nu\ih mprơ: K’ Glếu

  Nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng