Hơlêm klo tơblăh ayăt

(Động viên chồng đi đánh giặc)

 Nău mprơ: Bahnar

Nu\ih mprơ: Tây Thị Thu Hà

Nkuăl Kông Chro, nkuăl Kông Chro, n’gor Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng