Klàng sa srah (Điệu đồng dao)

Dân ca: K’ho

Thể hiện: K’Diêu

Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng