M’ak bi tuôm (Mừng gặp mặt)

Nău mprơ: Êđê

Nu^h mprơ: Aduôn Thư - Aduôn H’Ngông

Xă Drai Bha\ng, nkuăl C|ư\ Kui`, n’gor Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương