Mta\n mta\n kơ anak c\ô thâo bi hgu\m mguôp

(Dặn dò con cháu đoàn kết)

Nău mprơ: Êđê

Nu^h mprơ: Aduôn Khuen

{on Kla, xă Êa Ana, nkuăl Krông Ana, n’gor Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương