Nhớ bạn

                                                Dân ca: M’nông

                                                Thể hiện: Thị Pơl

                                                Huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nông
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng