{o# đo#i {ok Hô (Bộ đội Bác Hồ)

Nău mprơ : Bahnar

Nu^h mprơ : Đinh Văn Vinh

nkuăl têh  Kông Chro,nkuăl  Kông Chro, Gia Lai
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng