Pơlung mon tep (Ru cháu ngủ)

Nău mprơ: Bahnar

Nu^h mprơ: Đinh văn Mưu

P’lei Tơ Nung, Ya Ma, Kông Chro, Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng