Quốc tế thiếu nhi

Sáng tác nhạc: Lê Vinh Phúc

Biểu diễn: Tốp ca

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=oBJGSbq9Y5I
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng