Sang  bơhiàn ờ niam bau kòn

Nău mprơ: K’ho

Nu^h mprơ: K’Long

Nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương