Tan brai (Dệt vải)

                                    Dân ca: Jêh - Triêng

                                    Thể hiện: Y Loan – Y Ple – Y Ngơn

                                    Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng