Uh pơnung

Tấu nhạc cụ dân tộc: K’ho

Trình tấu: Cil K’Đại Jah

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng