Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta

Sáng tác: Trúc Phương

Biểu diễn; Anh Bằng – Nhóm Lạc Việt

Nhóm múa ABC – Nhóm múa Mặt trời

Biên đạo: Trọng Phước

Khai thác: HTV1

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương