Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 183 kết quả

Ban Dân tộc (VOV4)

Ban Dân tộc (VOV4)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 230

Ban Dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 358

Go\ng phun jua pơhiăp Việt Nam s^t nik pok pơhai măi FM jua ktang 20 KW [ơi tơring ]ar Vĩnh Phúc . Pôr mguah hrơi 6, lơ 25-7-2015

Go\ng phun jua pơhiăp Việt Nam s^t nik pok pơhai măi FM jua ktang 20 KW [ơi tơring ]ar Vĩnh Phúc . Pôr mguah hrơi 6, lơ 25-7-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 168

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 548

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 537

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc - knăm 6 hruê 25.07.2015.

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc - knăm 6 hruê 25.07.2015.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 348

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 503

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 488

Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

  Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 757

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 548

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 386

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 371

Pok pơhai tơlơi jơnum prong pơ plông khăp kơ lon ia tar [ar dêh ]ar ta tal 9, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội. Mơguah hrơi 1, lơ 7-12-2015

Pok pơhai tơlơi jơnum prong pơ plông khăp kơ lon ia tar [ar dêh ]ar ta tal 9, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội. Mơguah hrơi 1, lơ 7-12-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 143

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 232

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 264

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 464

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 318

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 385

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 1001

VOV4.VN – Vì sao phải phát thanh tiếng dân tộc? Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, với đặc điểm nước ta có 53 dân tộc thiểu số, “một bộ phận không biết tiếng Việt, do vậy phải phát thanh tiếng dân tộc để họ nghe, hiểu, tiếp cận với chủ trương của Đảng và Nhà nước; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, văn hóa; làm đa dạng không gian giao tiếp, tăng cường giao lưu…”. VOV4.VN trân trọng trích phát biểu của ông Đỗ Văn Chiến tại Hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài TNVN” (5/2017).

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 234

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 336

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 757

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 689

Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

 Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 378

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 307

Po\k pơhai Tal jơnum lok 2, Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta tal XIV – Pôr hrơi 4, lơ 20-10-2016.

Po\k pơhai Tal jơnum lok 2, Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta tal XIV – Pôr hrơi 4, lơ 20-10-2016.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 88

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 597

Cóh Apêê t’ngay cấp dal APEC 2017, Đài P’rá Việt Nam bơơn pay dua nắc Hãng phát thanh nền kinh tế c’la đong (host radio). Apêê t’ngay nâu ta bhrợ têng tợơ 6-11/11 đhị thành phố Đà Nẵng, k’ha riêng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên âng Đài P’rá Việt Nam trực tiếp pa bhrợ cóh bh’rợ nâu, xay moon bấc râu xa nay tước đhanuôr cóh k’tiếc k’ruung hêê lâng đăh k’tiếc k’ruung lơơng cóh zập đăh c’lâng xa nay âng Đài P’rá Việt Nam.

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 523

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 238

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 342

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 351

Dóo pa tệêt lâng ra bh’nơơn đơơng chô, doó bhrợ đoọng vêy ta haanh déh, cóh 20 c’moo hay, bh’rợ cher đoọng a ham tình nguyện ơy ta bhrợ k’rơ liêm, t’pấh bấc ơl đợ manuýh ting cher đoọng. Z’lấh rau cr’pân âng c’la đay, k’ức p’lêê da dul ơy lâng xoọc ting xoọc ting đoọng a ham đay 3 c’xêê muy chu “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”, chroi k’rong bhrợ váih muy c’lâng tr’ang cóh bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung.

Radio haong urang ngak

Radio haong urang ngak

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 646

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 215

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 223

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 300

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 515

VOV4.VN - Hai vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát trên diện rộng thuộc địa bàn hai xã Nam Kim và Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 531

VOV4.VN- Do tác động của biến đối khí hậu, nên tại các tỉnh miền núi phía Bắc những năm gần dây thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, vẫn còn hơn 13 nghìn hộ đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 627

VOV4.VN - Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 25kg ma túy đá, 52 bánh hê-rô-in.

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 753

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 239

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 214

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 250

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 119

khai tin ilamu

khai tin ilamu

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 601

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 650

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 428

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 371

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 457

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 293

Khaw tin 19H harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Khaw tin 19H harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 360

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 249

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 309

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 470

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 221

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 600

VOV4.VN - Sáng nay 10/8, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 2703

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam và UBDN tỉnh Tuyên Quang công bố Quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 389

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 243

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 582

VOV4.VN - Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy, diện tích rừng phòng hộ đang có xu hướng giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm.

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 366

Tợơ lấh t’nooi bha ar xrặ “Pa dưr đảng viên: Cram griing răng, a băng cắh âi pậ” âng k’bhúh Phóng viên Đài P’rá Việt Nam đhị zr’lụ miền Trung pa xưl cóh VOV1 lâng đhị t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, ơy bơơn đớp bấc rau boóp p’rá âng apêê xợơng đài, t’nooi bha ar xrặ xay moon đăh xa nay thời sự cóh bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng cung cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu bơơn xã hội k’rang tước.

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 388

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 524

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 221

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên: Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên: Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 240

Nắc đhị cr’chăl pa xul, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu âi bơơn đớp bấc boóp p’rá âng ma nứih xơợng đài xay moon, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu xay moon crêê xa nay thời sự cóh bh’rợ Pa dưr Đảng công cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu xoọc bơơn zấp ngai k’rang tước.

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 461

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 354

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 524

VOV4.VN - Ngày 05/08, tại tỉnh Bắc Cạn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Trung tâm tin tức VTV24 tổ chức chương trình “cặp lá yêu thương” hỗ trợ, giúp đỡ 40 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 174

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 219

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 739

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 423

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 457

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 284

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 206

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 219

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 237

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 200

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 124

VOV4.Sêdang - Tơmâng to\ng kum Têt ăm mâu ngế kơtiê drêng troh Têt Lo hơnăm nếo cho tơdroăng pêi pro ki tro, veăng kum ăm mâu rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt tiô khôi hmâ hdroâng mơngế, rơtế veăng sôk ro mê, Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam rêm râ hiăng mơ-eăm tơbleăng hên tơdroăng cheăng pêi tơmâng kum ăm mâu ai hnoăng tơnêi têa ki kơtiê, mâu ngế kơtiê hiăng pêi pro tơ-[rê khât.

Mâu tơdroăng ôh tá kâi piu ‘na Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Đại tươ\ng Lê Đức Anh

Mâu tơdroăng ôh tá kâi piu ‘na Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Đại tươ\ng Lê Đức Anh

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 136

VOV4.Sêdang - {ă túa rêh ối têm rơpiât, ivá pơkuâ [ă tuăn tơmiât ‘na tơdroăng tung la ngiâ, Đăi tươ\ng Lê Đức Anh tơxâng cho môi ngế hok tro ki rơkê dêi pôa Hồ Chí Minh, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pin hneăng apoăng. Tung hnoăng cheăng cho kăn xiâm pho\ pơkuâ ngăn mố đo#i gâk tơkăng kong, xuân cho kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng ki mơhno\ng pleăng dêi Việt Nam a Kul, Đăi tươ\ng Lê Đức Anh hiăng pơkâ rơkê ple\ng, athế kơdê Pôl pôt troh tui lui. {ă tung hnoăng cheăng cho Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Lê Đức Anh hiăng pêi tâi ivá tơná cho kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ki Luât pơkâ, malối cho rơkê ple\ng tơdroăng ki diâp inâi ‘’jâ nôu Việt Nam khên tơnôu’’ pro chiâng tuăn hiâm hơ-ui, a chê [ă khu lêng [ă kuăn pơlê ‘na khôi hmâ ‘’ôu têa pâ kơnho\ng’’.

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 256

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 188

VOV4.Sêdang - Măng t^ng hiăng luâ, Kuo#k ho#i tơpui tơno a hngêi hôp kân ‘na tơdroăng pơkâ Luât Hnê hriâm ki ‘mâi hơ’lêh. Tối ‘na tơdroăng ki hnê hriâm, hlá mơ-éa hriâm, hơ’lêh tung hnê hriâm, tơ’noăng, kiêm tra, mâu thái cô rơkê tiô pơkâ [ă hên ki ê cho mâu tơdroăng ki xiâm châ hên ngế kăn tơku\m tơpui tơno. Minh Hường prếi Lại Hoa, prế ki chêh hlá tơbeăng ai chêh tối.

Khế lo pêi kum vâi hdrêng: Kring vế, rak ngăn vâi hdrêng-hnoăng ôh tá xê krê ngế ki lâi

Khế lo pêi kum vâi hdrêng: Kring vế, rak ngăn vâi hdrêng-hnoăng ôh tá xê krê ngế ki lâi

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 145

VOV4.Sêdang - Tung mâu hơnăm achê pơla kố, tơdroăng rak ngăn [ă kring vế vâi hdrêng hiăng châ chiâng hên tơdroăng pêi ki tơ-[rê, kring vế tơniăn hnoăng cheăng dêi vâi hdrêng [ă tơru\m cheăng [ă lâp plâi tơnêi. Luât Vâi ‘ne\ng hơnăm 2016 xuân hiăng pêi pro klêi tiô luât pơkâ [ă troăng hơlâ pơlê pơla ai tơdjâk troh vâi hdrêng. Mâu tơdroăng cheăng dêi tơnêi têa xua vâ to\ng kum vâi hdrêng pơla sap hơnăm 2012-2020 hiăng mơ’no hên hnoăng cheăng, mơ’no liăn kum vâi hdrêng troh a troăng hơlâ ki to\ng veăng tu\m têk ăm vâi hdrêng. Maluâ ti mê, xuân ối trâm hên tơdroăng pá puât, pơloăng mơnúa tung hnoăng cheăng kring vế, gak ngăn vâi hdrêng. Xua ti mê, kring vế, rak ngăn vâi hdrêng kal ai tơdroăng veăng kum dêi hên khu râ kơvâ cheăng [ă hnoăng cheăng dêi hên khu. Kim Thanh, Ngế chêh hlá tơbeăng ai chêh tối ‘na tơdroăng kố.

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 276

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 271

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 293

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 240

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 243

VOV4.Sêdang - Hneăng hơnăm 2016 – 2020, troh mơ’nui hơnăm 2018, kơxo# rơpo\ng kơtiê tung lâp tơnêi têa ối dâng 6%, kơdroh 1 troh 1,3% tâng pơchông [ă 2017, hiăng ai 8 tơrting hluăn ing kơtiê tung tâi tâng 64 tơring kơtiê tiô pơkâ 30a, 14 tơring châ kâ tiô tơdroăng pơkâ 30a hluăn ing tơdroăng xơpá. Laga, tơdroăng ki ôh tá tơ’mô pơla kro [ă mơdro\ng, kơxo# rơpo\ng kơtiê a mâu kong ngo kơpong hdroâng kuăn ngo xuân ối hlo hên.

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 205

Leh tơbâ 74 hơnăm Kăch măng khế Tơheăm: Xo vế túa rơkê ‘na rah xo mơngế rơkê

Leh tơbâ 74 hơnăm Kăch măng khế Tơheăm: Xo vế túa rơkê ‘na rah xo mơngế rơkê

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 80

VOV4.Sêdang - Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ki apoăng cho ngế ki nhuo#m kơ khu ngế ki rơkê. Klêi kơ’nâi Kăch măng khế 8/1945, ai hên mâu ngế ki rơkê, mơngế ki kơnía, tung mê ai tá mâu khu ki pêi cheăng ăm chal ton hdrối nah, thăm nếo tá troh pôa pơtáu Bảo Đại ki hiăng pơtê cheăng hiăng châ Pôa Hồ hnê tối [ă mơhnhôk veăng pêi pro hnoăng cheăng dêi kăch măng. Túa ki xúa mơngế cheăng dêi Pôa Hồ vâ mơhno tơdroăng ki nhuo#m kơ mơngế, hvái ngăn tro tơdroăng, hiâm tuăn ‘nâi hơ-ui pâ kân ke\ng [ă tuăn hiâm ki tơru\m krá kâk, mê tung 74 hơnăm hiăng luâ, mâu [ai hriâm ‘na tơdroăng xúa mơngế rơkê dêi Pôa Hồ Chí Minh xuân ối rak vế tơtro tiô tơdroăng ki tơ’ló khât. Koh tơbâ 74 hơnăm hâi Kăch măng khế 8 [lêi trâng [ă hâi Mơjiâng tơnêi têa lơ 2/9, pó vâi krâ-nho\ng o kô tơmâng [ai chêh dêi Lại Hoa: ‘’Kăch măng khế 8 [ă [ai hriâm ‘na xúa mơngế rơkê dêi Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối’’.

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 2105

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh chương trình phát thanh tiếng dân tộc VOV4 tại tỉnh Tuyên Quang và khu vực lân cận. (Chương trình ngày 12/10/2018)

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 230

P’căn Trương Thị Mai: Xay moon ghít nắc bhrợ t’váih rau liêm crêê, ma mơ mr’cơnh lâng apêê pân đil manuýh acoon cóh

P’căn Trương Thị Mai: Xay moon ghít nắc bhrợ t’váih rau liêm crêê, ma mơ mr’cơnh lâng apêê pân đil manuýh acoon cóh

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 167

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 263

Quốc hội nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Quốc hội nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 220

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 218

Tuăn hiâm Hồ Chí Minh ‘na Hnê hriâm: Hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro!

Tuăn hiâm Hồ Chí Minh ‘na Hnê hriâm: Hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro!

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 83

VOV4.Sêdang - Tung dế ối rêh nah, Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng ai to\ng kum ngăn khât ‘nâng hnoăng cheăng ki hnê mơjiâng mơngế rơkê. Pak^ng mâu roh tơpui tơno a mâu hngêi trung, Pôa hiăng chêh 23 kơtâ hlá kơthô pơtroh ăm kơvâ hnê hriâm. Tung mê, Pôa to\ng kum păng ‘nâng ‘’hriâm prôk tơdrêng [ă pêi pro’’, [ă hnoăng cheăng ki kal dêi mơngế thái cô tung hnoăng hnê [ă hriâm. [ă chôu phut kố, tuăn mơno ki kân dêi Pôa Hồ Chí Minh dế châ Đảng, Tơnêi têa, kơvâ hnê hriâm hiăng pơkâ pêi pro [ă tơdroăng ki hơ’lêh nhên [ă hên kơvâ cheăng, ki xiâm dêi tơdroăng mê cho vâ mơjiâng tơdroăng cheăng xiâm ‘’hnê hriâm kuăn mơngế Việt Nam rơkê tu\m têk kơvâ cheăng’’.

VOV đươi dua bản quyền apêê g’lúh tr’thi vêy C’bhúh tuyển Việt Nam cóh vòng loại World Cup 2022

VOV đươi dua bản quyền apêê g’lúh tr’thi vêy C’bhúh tuyển Việt Nam cóh vòng loại World Cup 2022

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 113

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 203

50 sơnăm pơm kiơ\ Nơ\r pơkă pơtă pơtăn: Jơhngơ\m ‘long kơ yuơ kon bơngai lơ\m Nơ\r pơkă pơtă pơtăn kơ {ok Hô

50 sơnăm pơm kiơ\ Nơ\r pơkă pơtă pơtăn: Jơhngơ\m ‘long kơ yuơ kon bơngai lơ\m Nơ\r pơkă pơtă pơtăn kơ {ok Hô

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 70

50 hơnăm pêi pro tiô Rơkong tối pơchân: Mâu tơdroăng Đảng hiăng pêi [a\ tá hâi pêi tiô Rơkong tối pơchân

50 hơnăm pêi pro tiô Rơkong tối pơchân: Mâu tơdroăng Đảng hiăng pêi [a\ tá hâi pêi tiô Rơkong tối pơchân

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 156

VOV4. Sêdang - 50 hơnăm hdrối nah, tung hâi tơbâ hnoăng dêi Pôa Hồ Chí Minh, pôa Lê Duẩn, kăn xiâm pơkuâ ngăn Đảng hiăng pơchuât 5 rơkong tơhrâ pêi klêi Rơkong tối pơchân dêi Pôa Hồ Chí Minh. Tung mê, ki rơhêng vâ tối, tơdroăng ki tơhrâ mê dêi Đảng cho: ‘’Rak vế tơru\m, môi tuăn tung Đảng môi tiah rak vế kuăn ngé tung mâ tơná’’. 50 hơnăm hiăng luâ, Đảng hiăng pêi pro tiô rơkong tơhrâ kố [ă châ hên ki tơ-[rê tơdroăng ki kal. Laga, tung tơdroăng tơpui nôkố, tơdroăng ki mơjiâng ‘mâi rơnêu Đảng xuân ăm hlo tơdroăng ki Đảng tá hâi pêi pro klêi, kal pơtối ‘mâi rơnêu, tơru\m vâ pêi pro tiô Rơkong tối pơchân dêi Pôa.

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 132

Nghệ An: Ơy bhrợ têng liêm xang bhiệc ra văng đoọng ha bh’rợ nghệ thuật chr’nắp bhlầng “Bấc ơl loom luônh k’er da dô”

Nghệ An: Ơy bhrợ têng liêm xang bhiệc ra văng đoọng ha bh’rợ nghệ thuật chr’nắp bhlầng “Bấc ơl loom luônh k’er da dô”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 113

Hay tước 50 c’moo a va Hồ ơy ting a bhô dang, 50 c’moo prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân hê bhrợ têng cơnh Di chúc chr’nắp ma bhuy âng a va Hồ, Đài P’rá Việt Nam pazưm lâng UBND tỉnh Nghệ An – vel đong a va Hồ lâng thành phố Hồ Chí Minh - thành phố đơơng đh’nớc âng a va Hồ, bhrợ têng cầu phát thanh, truyền hình đơơng đh’nớc: “Bấc ơl loom luônh k’er da dô” mọot t’ngay bhrương (21/8).

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 134

Xa’nay bh’rợ Liêm bấc râu chắp kiêng, ta lưm hay k’noọ 50 c’moo bhrợ têng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xa’nay bh’rợ Liêm bấc râu chắp kiêng, ta lưm hay k’noọ 50 c’moo bhrợ têng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 150

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29.8.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29.8.2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 85

Hneăng hôp Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam roh má 9 – Tơku\m tâi tâng chiâng khu ru\m môi tuăn lâp hdroâng kuăn ngo

Hneăng hôp Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam roh má 9 – Tơku\m tâi tâng chiâng khu ru\m môi tuăn lâp hdroâng kuăn ngo

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 101

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu kăn Măt tra#n lâp Tơnêi têa Việt Nam rôh má 9, hneăng hơnăm 2019 – 2024 cho tơdroăng kal kí ki kal dêi lâp tơnêi têa hiăng po a pơlê kong xiâm Hà Nội tung pái hâi, sap ing hâi lơ 18 troh 20 khế 9. Pơxá Hneăng hôp cho ‘’Tơru\m – Tơniăn krê – Hơ’leh nếo – Mơnhông mơdêk’’, hiăng mơhno tối nhên hnoăng cheăng rêh ối pơlê pơla pơla, rak tơniăn pơlê pơla cheăm bêng, kring vế, gak ngăn [ă mơjiâng troăng hơlâ kal kí dêi tơnêi têa. Hneăng hôp hiăng mơnhên tối, tung hneăng hơnăm nếo, troăng hơlâ măt tra#n athế đi đo tơru\m, hơ’leh nếo, mơdêk tơniăn krê tung pơlê pơla pro chiâng tơdroăng ki môi tuăn tung pơlê pơla vâ mơnhông tơnêi têa re\ng [ă krá tơniăn.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 176

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 259

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 168

{ai 1: Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok

{ai 1: Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 94

VOV4.Sêdang - Tung hên hơnăm hiăng hluâ, mâu loăng plâi ton hâi môi tiah kơphế, kơxu, tiu, plâi hôt [a\ hía hé hiăng [a\ dế châ mâu kong pơlê Tây Nguyên ngăn cho loăng plâi ki pêi lo liăn xiâm xua ai tơnêi khêi hơpok le\m bazan. Laga nôkố, tâi tâng mâu loăng plâi kố pơrá ôh tá kơnâ. Thăm nếo hiăng ai hên kuăn pơlê pêi chiâk deăng ôh tá kâi chêl che\n drêng hiăng pêt mâu loăng plâi kố. Pin rơtế tơmâng [ai má 1 dó inâi: ‘’Tơdroăng ki ôh tá tro dêi mơngế pêi chiâk che\n a tơnêi hơpok’’ dêi ngế chêh hlá tơbeăng Lê Bình.

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 770

VOV4.VN - Trong khuôn khổ "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ 7, hôm nay (17/11), tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc giải đua ghe Ngo tại huyện Phước Long.

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 219

Hôp tối mơnhên tơdroăng pêi pro tiô pơkâ kơjo kum tơnêi ối, tơnêi pê kâ

Hôp tối mơnhên tơdroăng pêi pro tiô pơkâ kơjo kum tơnêi ối, tơnêi pê kâ

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 98

VOV4.Sêdang - Ho#i đong hdroâng kuăn ngo dêi Kuo#k ho#i hiăng tơku\m po rôh hôp tối tơbleăng ‘’Tơdroăng ki pêi pro tiô troăng hơlâ to\ng kum ‘na tơnêi ối, tơnêi pêi kâ, têa ôu kâ hum roh ăm hdroâng kuăn ngo kơtiê [ă rơpo\ng kơtiê a cheăm, thôn, pơlê ki malối xơpá hơnăm 2012 – 2018. A rôh hôp tối tơbleăng, môi tung mâu tơdroăng ki châ mâu kăn mơhno tối mê cho ai 1 tơdroăng ki ôh tá ku\n, tơnêi ki châ mâu ngế ki ai hnoăng pơcháu tá hâi tơtro luât. Mâu kơvâ cheăng xuân pôu râng dêi hnoăng cheăng ai tơdjâk troh mâu tơdroăng ki tá hâi pơkâ tơleăng tung tơdroăng ki ôh tá ai tơnêi ối, tơnêi pêi kâ, têa ôu kâ hum roh tung pơla hdrối kố nah.

Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki pá [ă mơnhông tơngah

Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki pá [ă mơnhông tơngah

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 81

VOV4.Sêdang - Lâp tơnêi têa nôkố ai dâng 690 rơpâu ha kơphế [ă lối hr^ng rơtuh ngế pêi cheăng dế veăng tơdrêng lơ veăng ing hngế tung tơdroăng ki mơdró kơphế. Kơvâ kơphế Việt Nam hlo ai tơdroăng ki loi tơngah kân drêng pêi troh mâu tơdroăng tơkêa kơnía ‘na tê ngi kong têa ê châ 6 rơtal dollars a hơnăm 2030. Laga, dế nôkố, kơvâ kơphế dế trâm hên mâu tơdroăng pá puât sap ing deăng ki pêt, tơru\m tung túa ki kơnía tá troh tíu tê dêi pơ’leăng kơphế a mâu kong têa ê. Pó vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ hmâng khu [ai: Kơphế Việt Nam mâu tơdroăng ki xơpá [ă loi tơngah vâ ‘nâi nhên tâ ‘na tơdroăng kố. Kơ’nâi kố cho [ai má 1: ‘’Pơ’leăng hên h^n, yă rơpâ, mâu ngế ki pêt kơphế Việt Nam ôh tá ‘nâi pro tiah lâi’’.

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 01 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2019

ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ 7 ꪣꪳ 01 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 6 ꪜꪲ 2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 166

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 29.8.2019

Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 29.8.2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 109

Khaw tin page harei 17.9

Khaw tin page harei 17.9

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 85

Pri hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4: Pơxiâm mơdêk chêh hlá tơbeăng tối ‘na mơjiâng cheăng Đảng

Pri hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4: Pơxiâm mơdêk chêh hlá tơbeăng tối ‘na mơjiâng cheăng Đảng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 63

VOV4.Sêdang - Pri tơ’noăng hlá tơbeăng Búa Liềm Vàng rôh má 4 hơnăm 2019 châ diâp a Hngêi hơdruê xuâng kân Hà Nội. Kố cho tơdroăng cheăng ki kơnía drêng Koh tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Đảng Ko\ng san Việt Nam. Hơnăm kố, Khu tơku\m po hiăng châ xo 1 rơpâu 600 [ai tơ’noăng. Pak^ng mâu tơdroăng ki tối tơbleăng tơdroăng kal tung hnoăng cheăng mơjiâng Đảng môi tiah ‘’mơdât tơdroăng ki ôh tá tro’’ lơ ‘’hnoăng cheăng kăn [o#’’ mê tơdroăng nếo ‘na mơjiâng Đảng ‘na tuăn hiâm; mơdêk hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê veăng mơjiâng Đảng; lơ mơdêk ‘na tơpui mơjiâng Đảng châ hên [ai veăng tơ’noăng pri Búa Liềm Vàng hơnăm 2019 tơku\m tối tơbleăng.

Đon tơ che\ng đơ\ng Hồ Chí minh găh pơ tho pơ hrăm: Ho\k năm hơ dai hăm pơm kiơ\!

Đon tơ che\ng đơ\ng Hồ Chí minh găh pơ tho pơ hrăm: Ho\k năm hơ dai hăm pơm kiơ\!

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 159

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 108

VOV4.Sêdang - Tung rôh po hneăng hôp má 37, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng ăm mâu kăn, kuăn pơlê veăng tơpui tối ‘na kơxop hlá mơéa Luât Droh rơtăm ki ‘mâi rơnêu. A rôh hôp tơpui tơno, mâu kăn pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm, mâu tơdroăng rak tơniăn vâ droh rơtăm châ pêi pro hnoăng cheăng dêi tơná a ngiâ pơlê pơla tiô Luât pơkâ. Tơdroăng tơpui hâi kố ai tối tơbleăng ‘na tơdroăng mê.

90 hơnăm mơjiâng Đảng: Mâu túa ki rơkê dêi tơdroăng Đảng pơkuâ kăch măng Việt Nam

90 hơnăm mơjiâng Đảng: Mâu túa ki rơkê dêi tơdroăng Đảng pơkuâ kăch măng Việt Nam

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 60

VOV.Sêdang - 90 hơnăm hdrối nah, Đảng hiăng pơkuâ [ă mơdêk ăm hnoăng cheăng Kăch măng Việt Nam prôk sap ing tơdroăng ki [lêi trâng hneăng kố troh hnoăng [lêi trâng ki ê. Sap ing mâu tơdroăng ki [lêi trâng ai pơxúa tung roh ton nah [ă nôkố hiăng chiâng pêi pro, châ Đảng tơku\m hên [ai hriâm tung pơla pơkuâ Kăch măng Việt Nam. Tung mê, ki kal vâ tối, cho hriâm [ối ing túa ki rơkê dêi kuăn pơlê; [ai mơhriâm mơdêk ivá rơdêi dêi khu tơru\m tâi tâng hdroâng mơngế. Malối, tung hneăng dế nôkố, [ai hriâm ‘na rak ngăn hnoăng mơjiâng, ‘mâi rơnêu cheăng Đảng ai pơxúa kal khât. Drêng tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng, ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jiu Việt Nam ai [ai chêh: ‘’Tơbâ 90 hơnăm hâi mơjiâng Đảng: Hvái ngăn tâi tâng [ai mơhriâm tung pơla Đảng pơkuâ Kăch măng Việt Nam’’.

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 187

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 144

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hnoi 04/09/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 4 hnoi 04/09/2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 144

Hơnăm 2020: Mơ-eăm xăm rơpo\ng kơtiê chu ối sap ing 1 troh 1,5%

Hơnăm 2020: Mơ-eăm xăm rơpo\ng kơtiê chu ối sap ing 1 troh 1,5%

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 70

VOV4.Sêdang - Hơnăm 2020, Khu xiâm ngăn ‘na cheăng pêi mố đo#i rong [ă pơlê pơla dế mơ-eăm kơdroh kơxo# rơpo\ng kơtiê (tiô pơkâ kơlo kơtiê dêi tơnêi têa) chu ối sap ing 1 troh 1,5%; krê mâu rơpo\ng kơtiê kơdroh 4%. Hâi kố, ngin kô tơbleăng tối ‘na mâu troăng hơlâ pơkâ dêi kơvâ ngăn cheăng pêi mố đo#i rong [ă pơlê pơla pơkâ mơ’no vâ pêi pro tơdroăng kố

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tối thế mơnhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 107

VOV4.Sêdang - Tung rôh po hneăng hôp má 37, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng ăm mâu kăn, kuăn pơlê veăng tơpui tối ‘na kơxop hlá mơéa Luât Droh rơtăm ki ‘mâi rơnêu. A rôh hôp tơpui tơno, mâu kăn pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng dêi droh rơtăm, mâu tơdroăng rak tơniăn vâ droh rơtăm châ pêi pro hnoăng cheăng dêi tơná a ngiâ pơlê pơla tiô Luât pơkâ. Tơdroăng tơpui hâi kố ai tối tơbleăng ‘na tơdroăng mê.

Prang k’tiếc k’ruung lướt đh’rứah lâng Vĩnh Phúc zêl cha groong Covid 19

Prang k’tiếc k’ruung lướt đh’rứah lâng Vĩnh Phúc zêl cha groong Covid 19

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 63

Chr’hoong Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nắc đhị váih pr’lúh Covid 19 bấc bhlâng cóh prang k’tiếc k’ruung lâng lấh k’zệt cha nặc dương tính lâng virus bhrợ t’váih cr’ay. Lấh mơ, đhị chr’val Sơn Lôi nắc lêy đoọng ặt lalay zêng đoọng cha groong đhị zr’lụ váih pr’lúh. Cr’chăl đợ râu t’bhlâng âng vel đông nắc prang k’tiếc k’ruung ơy lướt đh’rứah, zooi zúp chr’val Sơn Lôi moon lalay, chr’hoong Bình Xuyên moon zr’nưm zêl cha groong pr’lúh ha cơnh? PV Đài p’rá Việt Nam xay moon đắh bhiệc nâu:

Hbrâ tí tăng ‘nâi tơdroăng ki nếo dêi Khu Luât pêi cheăng (‘mâi hơ’leh)

Hbrâ tí tăng ‘nâi tơdroăng ki nếo dêi Khu Luât pêi cheăng (‘mâi hơ’leh)

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 90

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi Kuo#k ho#i hiăng têk ko\ng tơbleăng Kơxop hlá mơéa Luât pêi cheăng ki ‘mâi rơnêu, mâu kăn pơkâ thế mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh kal hbrâ rơnáu tối tơbleăng troh mâu ngế pêi cheăng ‘na túa pơkâ ki ai tơdjâk troh hnoăng pơxúa kố drêng luât hiăng châ xêt khât. Ki rơhêng vâ tối, Tơnêi têa mơhnhôk mâu ngế ki xúa mâu ngế pêi cheăng pêi pro măng t^ng pêi cheăng 40 chôu.

Chin phuh pơkâ pêi kơtăng ‘na mơdât pơreăng Covid-19

Chin phuh pơkâ pêi kơtăng ‘na mơdât pơreăng Covid-19

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 67

VOV4.Sêdang - A tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pêi cheăng [ă kăn pơkuâ mâu khu xiâm, kơvâ cheăng [ă mâu khu mơdró kâ xiâm dêi Việt Nam tung mâu kơvâ cheăng kâ, ki xiâm cho khu mơdró kâ krê, vâ hmâng kăn pơkuâ mâu khu, grup ki pơkuâ, ko\ng ti xiâm ‘’to\ng kum ivá’’, tối ‘na tơdroăng ki pơkâ mơ’no kal pơkâ nhên vâ kum khu mơdró kâ tơkâ luâ xơpá tung pơla ai pơreăng Covid-19. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối ‘na túa pơkâ, pơreăng pro pin trâm xơpá mê pin athế mơ-eăm hên tâ luâ pái hdroh. Vũ Dũng, ngế chêh hlá tơbeăng dêi Rơ’jíu Việt Nam ai chêh tối.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 199

Sơnăm 2019: Yak hlo\h tơnap tap, an^h Jang cho\h jang sa hơnơ\ng to\k kơtang

Sơnăm 2019: Yak hlo\h tơnap tap, an^h Jang cho\h jang sa hơnơ\ng to\k kơtang

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 81

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5, 17/10/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 5, 17/10/2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 88

C’lâng bh’rợ mâng đanh n’đoo zư pa dưah apêê ca ay ngân lâng zư lêy a pêê buôn crêê Covid-19?

C’lâng bh’rợ mâng đanh n’đoo zư pa dưah apêê ca ay ngân lâng zư lêy a pêê buôn crêê Covid-19?

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 126

Ting Bộ Y tế, 80% ma nưih ca ay Covid-19 năc vêy choom ma dưah. N’đhơ cơnh đêêc, cr’ay n’nâu năc buôn dưr vaih ngân ha peê ngai t’cooh t’ha lâng apêê ngai âi crêê ca ay cơnh da dul, tiểu đường, xooh u đêệng. Đhr’năng la lua công đoọng lêy bâc apêê ca ay ngân coh Việt Nam zêng năc apêê t’cooh t’ha lâng âi vêy bâc cr’ay l’lăm. Đhị bêl đêêc, Covid-19 xooc vêy bâc dhr’năng dưr vaih k’đhap, cr’pân trơơi boọ đhị bhưah bêl k’tiêc k’ruung hêê âi xay moon ma nưih crêê boọ xang lâh 10 t’ngay đoọng ăt la lay y tế cơnh lâng 3 chu ch’mêêt lêy năc doó crêê.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 229

Tsôngv box thiêz Côx Hôiv hnuz 27-5-2019

Tsôngv box thiêz Côx Hôiv hnuz 27-5-2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 430

T’ngay đâu (15/8)Ủy ban Thường vụ Quốc hội ta moóh 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành

T’ngay đâu (15/8)Ủy ban Thường vụ Quốc hội ta moóh 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 88

Hlá mơ-éa Đảng –pơtối tơmâng xo tro tơdroăng ai khât [ă kâi mơhnhôk

Hlá mơ-éa Đảng –pơtối tơmâng xo tro tơdroăng ai khât [ă kâi mơhnhôk

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 51

VOV.Sêdang - Hlá mơ-éa ki kal dêi Hneăng hôp kân Đảng má 13 dêi Đảng dế châ po rơdâ troh a rêm Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ, vâ veăng tơpui tơno, hnê mơjiâng. Tơdroăng tơmâng xo rơkong veăng hnê tối tung hlá mơ-éa ki kal. Ki rơhêng vâ tối, tơdroăng tơmâng xo thế tơniăn tu\m, tơdrăng, tơtro tiô tơpui hnê tối a hneăng hôp Đảng [o# mâu râ [a\ rơkong veăng hnê tối dêi kuăn pơlê. Ai tiah mê, klêi kơ’nâi hên xôh tơmâng xo, pêi hnoăng cheăng kố Tơnêi têa kô ai 1 kơxop hlá mơ-éa ki kal vâ tơbleăng ăm Hneăng hôp kân Đảng lâp tơnêi têa roh má 13.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-1-2020

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 2-1-2020

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 140

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: ‘’Ai tuăn mơ-eăm thế pêi’’ ôh tá khoh tối ‘’khéa kơtiê, hơ’muăn xahpá’’

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: ‘’Ai tuăn mơ-eăm thế pêi’’ ôh tá khoh tối ‘’khéa kơtiê, hơ’muăn xahpá’’

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 73

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh [ă khu mơdró kâ vâ pơkâ tơleăng xơpá, mơdêk mơjiâng pro, tê mơdró, ‘mâi pơxiâm tơdroăng cheăng kâ hiăng po a mơ’nui măng kố nah. Hneăng hôp châ tơku\m po tiô túa ki ‘no tơdrêng tung um tơvi, veăng hôp ai dâng 900 rơpâu ngế a mâu tíu cheăng xiâm. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, kố ôh ti xê to rôh hôp vâ mơnhên ki xơpá mê cho rôh vâ mơdêk môi tuăn hiâm pâ nhuo#m tơnêi têa, ‘’ai tuăn hiâm mơ-eăm gá kô kâi chiâng’’ dêi hdroâng kuăn ngo Việt Nam, pơxiâm mot tung hneăng ki nếo.

Môi tuăn păng ‘nâng, ki tơtro dêi Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu bier

Môi tuăn păng ‘nâng, ki tơtro dêi Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu bier

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 93

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 1/1/2020, Luât hbrâ mơdât ki ‘mêi dêi drôu, [ie\r hiăng châ xêt khât. Tiah mê, mâu ngế ki vê rơxế a troăng kô athế rah xo: hiăng ôu drôu, [ie\r ôh tá chiâng vê rơxế; tâng ai têa pló drôu tung hyôh lơ tung mơheăm mê bu chiâng prôk chêng lơ ối a ro\ng lôi ngế ki ê vê. Tơdroăng pêi pro kố ôh tá tơ’lêi hlâu la hên ngế tối tiah kố, kố cho mâu tơdroăng pơkâ ki kơtăng khât [ă rơkê ple\ng vâ mơdât pôu ôu drôu tro tiô tơdroăng ki hiăng pơkâ.

Mâu ngế rôe xúa tơmeăm kal kơchăng [a\ têa xếo ko\ng ki ôh tá xê khât tê hên h^n tung măng pơlê pơla

Mâu ngế rôe xúa tơmeăm kal kơchăng [a\ têa xếo ko\ng ki ôh tá xê khât tê hên h^n tung măng pơlê pơla

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 70

VOV4.Sêdang - Pro pơxúa ăm dêi tơná ing tơdroăng ki tê kơnâ kên pâng môh pơkeăng [ă têa jíu ko\ng ki hbrâ mơdât pơreăng, nôkố, kơchơ tê mơdró ai hên khu ki rơhăm vâ pro pơxúa ăm krê dêi tơná hiăng mơjiâng pro gel ki jíu ko\ng x^ng, ôh tá xê khât hên inâi ki pro phá tơ-ê dêi pó vâ heâk pơloi tê ăm mâu ngế ki roê xúa, châ xo liăn tơkâ ôh tá tro luât. Kim Thanh, ngế chêh hlá tơbeăng ai chêh tối ‘na tơdroăng kố.

Bruk ngak di dom urang vak di rayo sap ndom Việt Nam daok di bhum pasak jit Covid-19

Bruk ngak di dom urang vak di rayo sap ndom Việt Nam daok di bhum pasak jit Covid-19

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 33

Dalam dom harei taneh ia ba gauk pacang caga jit Covid-19 saong daok pa-atah di gauk, dom bruk karei meda padeih ngak, min khau tin ka jit ruak brei gam gam khan ka bhap bini thau piah bruk pacang caga jit hu siam mekre jang. Di Rayo sao ndom Việt Nam (VOV), piah khan brei bhap bini thau cambaih saong thau njauk ka bruk daok rah tabiak di jit Covid-19, dom urang vak, dom urang biên tập njauk ngak bruk biak glaih glar, hu oh takik mbang dang anak bruk mbuan njaom ruak tuk ngak bruk.

Ban Nội Chính: VOV xay truih liêm choom ooy đhr’năng lâng pazêng bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch

Ban Nội Chính: VOV xay truih liêm choom ooy đhr’năng lâng pazêng bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 38

Mâu ngế ki rơkê kơhnâ châ ô eăng a Hneăng hôp tơ’noăng [lêi trâng tâi tâng khu lêng roh má 10

Mâu ngế ki rơkê kơhnâ châ ô eăng a Hneăng hôp tơ’noăng [lêi trâng tâi tâng khu lêng roh má 10

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 23

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/6 kố nah, drêng po Hneăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng tung tâi tâng khu lêng rôh má 10, hơnăm 2015 – 2020. 5 hơnăm hdrối nah, sap ing tơdroăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng tung khu lêng hiăng hlo ai lối rơpâu ngế ki djâ troăng ahdrối, rơkê tung pêi pro mơdêk thăm hriâm tâp [ă pêi pro tiô troăng hơlâ, hiâm mơno, túa rêh ối Hồ Chí Minh [ă rôh mơhnhôk mơdêk khôi hmâ, pleăng tơdroăng ki rơkê, tơxâng [ă inâi ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ chal ki nếo.

Radio nău ngơi Việt Nam: Bôk pơk nău ngơi mha êng đah nkô| “Wa Hồ bah he”

Radio nău ngơi Việt Nam: Bôk pơk nău ngơi mha êng đah nkô| “Wa Hồ bah he”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 62

Rơ’jiu xiâm Việt Nam: Tơdroăng mơ’no rơ’jiu ki tối ‘na ‘’Pôa Hồ dêi pin’’

Rơ’jiu xiâm Việt Nam: Tơdroăng mơ’no rơ’jiu ki tối ‘na ‘’Pôa Hồ dêi pin’’

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 50

Drêng lâi kâi châ hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a Tây Nguyên?

Drêng lâi kâi châ hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a Tây Nguyên?

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 19

VOV4.Sêdang - Bu lối 1 khế hiăng luâ, a kơpong Tây Nguyên hiăng mơnhên tối ai lối 70 ngế ki tro tâ pơreăng dương tính [ă vi khuân pro chiâng ếi rơtốu krôk, tung mê, ai 3 ngế hiăng hlâ. Kố cho pơreăng ki tâ tú ing troăng hiâm xua mê tiô tối hdrối mơni pơreăng kố kô pơtối tâ tú hên. Pêi pro tiô tơdroăng pơkâ thế dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na tơdroăng mơdât pơreăng êi rơtốu krôk tung pơla mâu hâi ki thâ tơdrêng vâ kơ tơniăn ăm tơdroăng rêh ối kuăn pơlê, mê kơvâ ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât dêi mâu kong pơlê Gia Lai, Dak Nông, Kon Tum [ă Dak Lak dế pêi pro kơhnâ khât mâu troăng hơlâ vâ hbrâ mơdât. Ti mê, la lâi ah nếo kâi châ mơdât pơreăng ki rơ-iô kố a Tây Nguyên [ă xuân châ mơdât tơdroăng tâ tú troh a mâu kơpong ki ê?

Kơ dră Hồ Chí Minh: bơ ngai pơ jing păng pơ hrăm jơ hngơ\m đon ‘lơ\ng lơ\m Đảng

Kơ dră Hồ Chí Minh: bơ ngai pơ jing păng pơ hrăm jơ hngơ\m đon ‘lơ\ng lơ\m Đảng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 41

Radiô Nơr Pơma Việt Nam: Tơdrong rapor g^t kăl hăm anăn "{ok Hô kơ bơ\n

Radiô Nơr Pơma Việt Nam: Tơdrong rapor g^t kăl hăm anăn

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 59

Kuo#k ho#i hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi: Rôh ki hơ’leh nếo tơdroăng tơku\m hôp

Kuo#k ho#i hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi: Rôh ki hơ’leh nếo tơdroăng tơku\m hôp

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 61

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 8/6, rôh hôp má 9, Kuo#k ho#i hneăng má 14 pơxiâm mot tung rôh hôp má 2, hôp tơku\m a pơlê kong xiâm Hà Nội. Kố cho rôh apoăng, môi rôh hôp Kuo#k ho#i châ tơku\m po tiô túa ki ‘no tơdrêng tung um tơvi [ă mơ’no tơku\m. Hvái ngăn klêi kơ’nâi 8 hâi hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi, Kuo#k ho#i hiăng pêi klêi rôh má 1 dêi hneăng hôp má 9, Kuo#k ho#i hneăng má 14. Pak^ng troăng hơlâ pơkâ dêi Kuo#k ho#i, mâu kăn tối: Tơdroăng ki pêi pro troh rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi cho tơdroăng ki vâ hơ’leh nếo [ă tơdroăng ki vâ hơ’leh túa tơku\m po mâu hneăng hôp tung la ngiâ.

Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế

Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 58

VOV4.Sêdang - Luât tơnêi têa mơ’no a hơnăm 2013 ai pơkâ ‘na hnoăng rêh ối ngăn bu vâ tiô xêh tơdroăng loi t^ng tiô khôp dêi kuăn pơlê. Pơtối mê, rak tơniăn ngăn bu vâ tiô tơdroăng loi t^ng, tiô khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế. Luât Loi t^ng tiô khôp pơkâ hơnăm 2016 ai 4 tơdroăng, ing tơdroăng má 6 troh tơdroăng má 9 xuân hiăng chêh tối nhên ‘’Ngăn to tơná vâ tiô lơ ôh tơdroăng khôp cho hnoăng dêi tâi tâng rêm ngế.

Dhar bruă Quốc hội: bi mklă klei đua klam kriê dlăng knu\k kna kơ bruă bao nao mnuih nao ngă bruă ti ala ta] êngao

Dhar bruă Quốc hội: bi mklă klei đua klam kriê dlăng knu\k kna kơ bruă bao nao mnuih nao ngă bruă ti ala ta] êngao

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 31

Pơkâ 5 tơdroăng rah xo mơngế cheăng: Krá kak, tơbleăng, tơdrăng

Pơkâ 5 tơdroăng rah xo mơngế cheăng: Krá kak, tơbleăng, tơdrăng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 104

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi hneăng hôp râ pá xôp ăm hlo, tơdroăng rah xo mâu kăn pơkuâ hneăng cheăng kố ai hên ki hơ’leh nếo. Tung mê, tơdroăng pêi 5 troăng rah xo mơngế pêi cheăng châ Khu xiâm kal kí pơkâ nhên [a\ mâu ngế pơtối châ rah xo nếo [a\ roh apoăng veăng [ă khu râ kăn cheăng Đảng. {a\ tơdroăng pêi 5 troăng, kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng châ mơnhông rơdêi, tơmiât pêi la ngiâ cho rah xo khu râ kăn [o# ai hiâm mơno le\m, tu\m ivá pêi, rơkê, kâi pôu râng hnoăng cheăng châ pơcháu tung hneăng la ngiâ.

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar: ngă rơđah tơlơi gơgrong bruă ba mơnuih nao pơ mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar: ngă rơđah tơlơi gơgrong bruă ba mơnuih nao pơ mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 27

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25.11.2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25.11.2019

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 72

Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât kô rak ngăn mâu ngế ki tro tơngê, kơ-o, phât hiâm a hngêi trung

Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât kô rak ngăn mâu ngế ki tro tơngê, kơ-o, phât hiâm a hngêi trung

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 51

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât nếo ai pơtroh hlá mơ-éam 1244/BYT-MT pơtroh Khu xiâm ngăn ‘na hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tơdroăng rơkê, Khu xiâm ngăn ‘na cheăng pêi-mô đo#i rong [ă pơlê pơla, Vi [an hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm hnê tối ‘na tơdroăng tơdah, xo pơlât mơngế ki tơngê, kơ-o, phât hiâm, ôh pá kâi hiâm a mâu hngêi trung

Pa zêng phóng sự: Tơợ tr’zêl tr’penh ahay đh’rứah bhrợ pa dưr hoà bìnhBha ar xrặ pr’lứch: Bhrợ pa liêm hoà bình đhị k’tiếc anh hùng

Pa zêng phóng sự: Tơợ tr’zêl tr’penh ahay đh’rứah bhrợ pa dưr hoà bìnhBha ar xrặ pr’lứch: Bhrợ pa liêm hoà bình đhị k’tiếc anh hùng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 210

​Chô ooy Quảng Trị bêl đâu, lấh mơ đợ Thành cổ Quảng Trị, tâm k’ruung Thạch Hãn, ping xal liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, ping xal liệt sĩ Quốc gia Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc nắc zâp ngai dzợ bơơn lêy bấc đhị đhăm crâng cao su t’viêng liêm, đợ vel bhươl taanh dzặc zươl lại, zr’lụ du lịch biển Cửa Tùng, Cửa Việt... Đợ c’léh chr’nắp nâu đoọng lêy mưy đhị k’tiếc k’noọ lêy cơnh cắh dzợ vêy râu choom ma mung xang tr’zêl tr’penh ahay, Quảng Trị nắc ơy pa chô k’rơ, dưr váih nắc đhị lướt chô pấh âng đợ cr’noọ ooy tr’zêl tr’penh ahay lâng cr’noọ cr’niêng hoà bình âng pa zêng acoon manứih Việt Nam.

Khu xiâm ngăn pơkeăng hriăn ple\ng ‘na pơreăng Covid -19 vâ hnê tối i nhên

Khu xiâm ngăn pơkeăng hriăn ple\ng ‘na pơreăng Covid -19 vâ hnê tối i nhên

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 57

VOV4.Sêdang - Tâng tối tơbleăng a kong têa ê tiah kố, pơla pơreăng COVID - 19 hiăng tâ tú tung châ mơngế gá kô ối ton troh 24 hâi, ti xê 14 hâi môi tiah tối hdrối nah, mê Khu xiâm ngăn pơkeăng tơnêi têa pin ăm ‘nâi, mâu ki hriăn rơkê má môi dêi Khu xiâm hriăn ngăn ‘na pơreăng dế tí tăng ngăn vâ châ ’nâi, vâ tối tơbleăng mâu tơdroăng ăm tro, ai túa mơjiâng pro pơkeăng vâ kơdê túa pơreăng, khăm pơlât ivá kuăn mơngế re\ng prêi le\m.

Tợợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm

Tợợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 48

C’xêê 7, c’bhuh ma nưih chô chơơc tươc đhăm k’tiêc Quảng Trị ma bhuy chr’năp zâp t’ngay ting bâc a năm. Apêê đoo tươc đâu đoọng lum lêy ping xal, băt hương hay tươc ma nưih đong, chăp hay apêê anh hùng liệt sỹ âi lâh chêêt bil đoọng ha yêm têêm, độc lập t’ngay đâu.

Vi [an Pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i: mơnhên hnoăng cheăng rak ngăn ‘na djâ mơngế lăm pêi cheăng a kong têa ê

Vi [an Pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i: mơnhên hnoăng cheăng rak ngăn ‘na djâ mơngế lăm pêi cheăng a kong têa ê

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 26

VOV4.Sêdang - A rôh hôp má 46 dêi Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i po tung măng t^ng hdrối kố nah, mâu kăn hiăng ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na mâu tơdroăng ki ối ai rơkong tơpui tối phá tơ-ê dêi rơpó dêi tơdroăng tơkêa Luât mâu ngế pêi cheăng Việt Nam lăm pêi cheăng a kong têa ê tiô tơkêa ki ‘mâi rơnêu. Kố cho tơdroăng ki châ kuăn pơlê rơhêng vâ tơmâng ngăn khât, xua tơdroăng ki lăm pêi cheăng a kong têa ê tung pơla hdrối kố nah hlo ai tơdroăng ki ôh tá tơniăn. Tơpui ‘na tơdroăng tơkêa Luât kố, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i pơkâ thế pêi pro nhên hnoăng cheăng rak ngăn tơnêi têa ‘na tơdroăng ki ăm mâu ngế Việt Nam lăm pêi cheăng a kong têa ê.

Tơợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm Bha ar xrặ 2: Đớc lơi âng ahay, bhrợ t’vaih chr’năp pr’hay pr’ăt tr’mông ha y chroo

Tơợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm	Bha ar xrặ 2: Đớc lơi âng ahay, bhrợ t’vaih chr’năp pr’hay pr’ăt tr’mông ha y chroo

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 270

Năc đhăm k’tiêc pa bhlâng bâc râu bil hư coh c’xêê c’moo chiến tranh, Quảng Trị dưr vaih cruung đác ma bhuy, muy đhị xay p’căh ooy râu c’rơ k’rơ pa bhlâng âng acoon manuyh Việt Nam grơơ nhool, râu chr’năp pr’hay âng xa nay bh’rợ đồng chí, âng râu liêm crêê âng acoon manuyh coh prang k’tiêc k’ruung lâng apêê pr’zơc coh bha lang k’tiêc. K’tiêc k’ruung têêm ngăn, Quảng Trị dưr vaih đhị tr’lum âng râu pr’liêm, zr’ziêng, râu chr’năp liêm âng acoon manuyh lâng kiêng râu têêm ngăn bhui har.

Thủ tướng: bơ\ jang kiơ\ trong jang kăl “ tơ jră j^ hơ bu\h nhen tơ jră aya\t” tơ\ jăl jang ‘nao

Thủ tướng: bơ\ jang kiơ\ trong jang kăl “ tơ jră j^ hơ bu\h nhen tơ jră aya\t” tơ\ jăl jang ‘nao

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 15

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: pêi pro túa pơkâ ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah plâ xâ’’ a râ ki nếo

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: pêi pro túa pơkâ ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah plâ xâ’’ a râ ki nếo

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 10

VOV4.Sêdang - A hneăng hôp mơ’nui tơdrêng tung lâp tơnêi têa ‘na hbrâ, tơplâ mơdât pơreăng Covid-19 po a kơxê lơ 2/8, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng thế mâu khu râ, kơvâ cheăng xiâm, mâu kong pơlê, pơlê kong kân hmiân tuăn, hbrâ rơnáu, kho\m kâi châ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19 hneăng má péa a Việt Nam. Tiô tơdroăng kô ôh ti ăm pơreăng châ pơtối tâ tú tung kơpong rơdâ, ôh tá ăm ai tíu ki tro tâ tú nếo la ôh tá kâi châ mơdât. Mâ tá tơngôu la xuân ôh tá préa pro\ng, lối kơ xâu, ah ôh tá teăm pêi pro mâu tơdroăng ki vâ hbrâ mơdât.

Ti lâi thế séa ngăn tơnêi têa troh a hơnăm 2045?

Ti lâi thế séa ngăn tơnêi têa troh a hơnăm 2045?

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 41

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp khu râ kăn lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng cho kal păng ‘nâng. Hneăng hôp ai hnoăng cheăng hvái ngăn tu\m tơdroăng cheăng hdrối Pơkâ Hneăng hôp 12 [a\ mơnhên tu\m têk tơdroăng hơ’leh nếo, pơkâ troăng prôk, tơdroăng vâ pêi troh, pơkâ hnoăng cheăng 5, 10 hơnăm la ngiâ [a\ troăng pêi troh hơnăm 2045. Tơdroăng Đảng ai pơkâ pêi, pơkâ vâ pro troh, troăng pêi la ngiâ tơnêi têa troh tơdế chal, drêng 100 hơnăm mơjiâng tơnêi têa ai châ tơ-[rê tiah lâi? Kố cho tơdroăng ki nếo dêi Hneăng hôp roh kố, vâ kơchuâ bro môi troăng prôk ki kal, mơ-eăm djâ tơnêi têa chiâng tơnêi têa kâi mơnhông tơtêk, tiô troăng xah ho#i chuh ngiah.

Thi phát thanh trực tiếp đhị Liên hoan phát thanh prang k’tiêc g’luh XIV

Thi phát thanh trực tiếp đhị Liên hoan phát thanh prang k’tiêc g’luh XIV

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 38

Trong jang 5 hơyak rơ\ih kơdră che\p pơgơ\r: Hơlen hơdăh, tơbăt hơdăh, tơpăt

Trong jang 5 hơyak rơ\ih kơdră che\p pơgơ\r: Hơlen hơdăh, tơbăt hơdăh, tơpăt

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 27

Khua dêh ]ar: Bơwih brơi kơ jơnum prong samơ\ ăt khom bơwih brơi mơn bruă bơwih [ong huă hăng tơlơi hơd^p mơda mơnuih [ôn sang

Khua dêh ]ar: Bơwih brơi kơ jơnum prong samơ\ ăt khom bơwih brơi mơn bruă bơwih [ong huă hăng tơlơi hơd^p mơda mơnuih [ôn sang

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 17

Tơbâ Hâi Mô đo#i rong râ-hlâ hía 27/7: Kô ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ki ai hnoăng tơnêi têa

Tơbâ Hâi Mô đo#i rong râ-hlâ hía 27/7: Kô ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ki ai hnoăng tơnêi têa

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 38

VOV4.Sêdang - Nôkố, tung lâp tơnêi ai 9 rơtuh 200 ngế ki ai hnoăng [ă kăch măng. Troh nôkố, ai 21 to kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê ối tung rơpo\ng ki ai hnoăng tơnêi têa. Mâu kong pơlê dế pơtối tơbleăng mâu troăng hơlâ to\ng kum, mơ-eăm pơkâ tơleăng pôi tá ăm ai xếo rơpo\ng kơtiê ối rơpo\ng ki ai hnoăng tung hơnăm kố

C|răn hơdră anăp nao Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13:5 tal ruah mơnuih ngă khua: Kơjăp phik, lăi pơthâo abih bang, rơđah rơđông

C|răn hơdră anăp nao Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13:5 tal ruah mơnuih ngă khua: Kơjăp phik, lăi pơthâo abih bang, rơđah rơđông

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 106

Loom luônh y bác sĩ zêl pr’luh cr’ay Covid-19:“ Óo viêr k’pân a zi”

Loom luônh y bác sĩ zêl pr’luh cr’ay Covid-19:“ Óo viêr k’pân a zi”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 297

Công cơnh apêê pa bhrợ coh bh’rợ y tế dự phòng, k’noọ 1 c’xêê ha nua, bâc y, bác sĩ apêê bệnh viện coh prang k’tiêc căh vêy t’ngay đhêy ôt. Vêy ngai năc dzợ căh bơơn chô ooy đong dap tơợ Tết Nguyên đán tươc nâu câi, căh muy tu trơ vâng cơnh lâng bh’rợ zư pa dưah ma nưih ca ay Covid-19, năc dzợ tu coh xã hội dzợ vêy râu viêr điêng cơnh lâng apêê y, bác sĩ ting pâh zêl lâng cha groong pr’luh cr’ay.

Amâo lo\ dôk go\ êsei [un hla\m go\ sang mnuih mâo brua\ tu\ dưn ho\ng cách mạng

Amâo lo\ dôk go\ êsei [un hla\m go\ sang mnuih mâo brua\ tu\ dưn ho\ng cách mạng

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 39

Rim tơring hơmet ming jơ ‘năr pơgơ\r Pơm le#h hop ako\m Đảng mă [lep hăm tơdrong đei j^ hơbu\h

Rim tơring hơmet ming jơ ‘năr pơgơ\r Pơm le#h hop ako\m Đảng mă [lep hăm tơdrong đei j^ hơbu\h

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 49

Gong phun jua pơhiăp Việt Nam: Hơdră pôr pơhing yôm hơmâo anăn “Wa Hồ [ing ta”

Gong phun jua pơhiăp Việt Nam: Hơdră pôr pơhing yôm hơmâo anăn “Wa Hồ [ing ta”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 50

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mđung hdră mđung asa\p mâo ana\n “Awa Hồ drei

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mđung hdră mđung asa\p mâo ana\n “Awa Hồ drei

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 47

Pôa Lê Khả Phiêu, kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng hneăng hdrối tung tuăn hiâm dêi mâu vâi pú

Pôa Lê Khả Phiêu, kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng hneăng hdrối tung tuăn hiâm dêi mâu vâi pú

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 0

VOV4.Sêdang - Hdrối vâ xo pêi hnoăng cheăng pro kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, pôa Lê Khả Phiêu cho môi ngế lêng, ngế kăn [o# hiăng xông tơ-[rê ing tơdroăng cheăng tơplâ a mâu tíu ing peăng Kơnho\ng, Tơdé troh peăng Hdroh tơnêi têa [ă tơplâ a kong têa Kul: Klêi mê xo pêi hnoăng cheăng pro Ngế pơkuâ xiâm kal kí Lêng Việt Nam, mê tung hiâm mơno mâu lêng, đi đo ai to tơdroăng pâ dêi rơpó pơla vâi pú, [ă ngế pơkuâ hnê djâ lêng ki rơkê tu\m tơdroăng, hlối rêh ối le\m oh tá pơkrip, tơdrăng khât.

5 hdră ruah mă mnuih ngă bruă: tliêr kjăp, hâo hưn klă, kpă ênuah

5 hdră ruah mă mnuih ngă bruă: tliêr kjăp, hâo hưn klă, kpă ênuah

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 34

Kơdo\ng pơgang klin hăng khom pơđ^ kyar bơwih [ong

Kơdo\ng pơgang klin hăng khom pơđ^ kyar bơwih [ong

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 13

Hb^l dưi mkhư\ klei ruă buôr ]uh ko# ko\ng đo\k ti Lăn Dap Kngư?

Hb^l dưi mkhư\ klei ruă buôr ]uh ko# ko\ng đo\k ti Lăn Dap Kngư?

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 19

Khua g^t gai Đảng êlâo dih Lê Khả Phiêu hlăm ai tiê [^ng găp

Khua g^t gai Đảng êlâo dih Lê Khả Phiêu hlăm ai tiê [^ng găp

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 0

Tổng bí thư so Lê Khả Phiêu lơ\m jơ hngơ\m đon bôl buăl

Tổng bí thư so Lê Khả Phiêu lơ\m jơ hngơ\m đon bôl buăl

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 0

Anih jơnau đơs Việt Nam: Broă pờ jơnau đơs kuơ màng mờ tơngu me “Bác Hồ he dê”

Anih jơnau đơs Việt Nam: Broă pờ jơnau đơs kuơ màng mờ tơngu me “Bác Hồ he dê”

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 186

Giải báo chí quốc gia nắc bơơn pazao đoọng ha 103 tác phẩm bêl hi dưm 21/6

Giải báo chí quốc gia nắc bơơn pazao đoọng ha 103 tác phẩm bêl hi dưm 21/6

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 30

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu: Sa c\ô ană hơdip hiam [ơi plơi pla Thanh Hoá

Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu: Sa c\ô ană hơdip hiam [ơi plơi pla Thanh Hoá

Ngày phát hành 22:12 | 14/8/2020

Lượt nghe: 3

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung