Dân ca Dao lời cổ

 

Thể hiện: Nghệ sỹ Trần Thu Thanh - Lý Đức Thống

HỆ PHÁT THANH DÂN TỘC VOV4
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Đặng Thị Huệ