Phỏng thơ: Inrasara

Nhạc: Phan Quốc Anh

Trình bày: NSUT Đàng Năng Đức

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung