Trích đoạn Then Tày cổ

 

Thể hiện: Nghệ nhân Hoàng Văn Tâm (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn)

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung