Dân ca Giáy lời mới

 

Lời: soạn giả Minh Giắng

Thể hiện: NSUT Hồng Liên + Tốp nữ


BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung