Cập nhật ngày: 20/4/2017

Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Cường

 

Thể hiện: Nghệ sĩ Huy Hùng

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung