VOV4. VN - Nhớ lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, đồng bào dân tộc Cao Lan ở huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) luôn tích cực trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/9)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung