VOV4.VN - Thanh la, thổi py, sáo khuy là nhạc cụ độc đáo của người Vân Kiều nhưng đang dần mai một. Ở một vùng đất trên dải Trường Sơn có những con người đang giữ lửa cho những thanh âm này vang mãi cùng núi rừng Tây Nguyên.

 

 

Đây là bản Khe Dây, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Là nơi sinh sống của hơn 40 hộ dân người Vân Kiều.

Nằm bên dãy Đông Trường Sơn, dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng người Vân Kiều ở Khe Dây có đời sống tinh thần khá phong phú.

Đặc biệt, người Vân Kiều có những nhạc cụ khá độc đáo như sáo Py, sáo Khuy, Thanh La.

Tuy nhiên, những di sản này đang dần bị mai một.

Đây là gia đình ông Hồ Thương, một trong ít nghệ nhân của bản Khe Dây còn giữ được niềm đam mê với các loại nhạc cụ truyền thống. 

Vui chuyện cùng phóng viên Đài TNVN, ông Thương cao hứng đem những nhạc cụ dân tộc mình ra biểu diễn.