VOV4.VN - Dù có sự giao lưu, hội nhập, cùng phát triển nhưng cộng đồng các dân tộc biên giới Việt Nam luôn có ý thức giữ gìn và phát huy vốn văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, biết khai thác, biến tiềm lực di sản văn hóa thành tài sản làm giàu cuộc sống. (Chương trình ngày 6/3/2019)


Đội văn nghệ của chi hội phụ nữ bản Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, Lai Châu

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung