Cập nhật ngày: 2/2/2017

(VOV) - Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, có ít nhất 35% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Đến năm 2025, có ít nhất 50% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo được tăng cường tiếng Việt. Hàng năm, 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng Việt.

 

Giờ học của học sinh dân tộc Ê đê

 

Bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết để đạt được mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 5 nhóm giải pháp:

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

- Tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt.

- Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em người dân tộc thiểu số; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số.

- Nghiên cứu xây dựng và thực hiện chính sách đặc thù đối với đội ngũ giáo viên tham gia tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc.

- Tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

 

 

 

Thu Hiền/VOV-Trung tâm Tin

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung