logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Ngày 14/3, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ tiếp xúc lãnh đạo Ban dân tộc thành phố và gần 30 cử tri đại diện những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở thành phố.

 

Ban dân tộc thành phố Cần Thơ đã thông báo đến đoàn ĐBQH Cần Thơ một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, từ đó đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có bước cải thiện.

 

Ông Liêu Sang kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

 

Cử tri  là người dân tộc thiểu số kiến nghị đến Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ: cần có chính sách hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm cho đồng bào dân  tộc  thiểu số trước tình trạng di dân hiện nay.  

 

Về công tác quy hoạch và bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số vào bộ máy Đảng và chính quyền ở địa phương thời gian tới, ông Liêu Sang,  cử tri huyện Cờ Đỏ, kiến nghị: "Cần có hướng  đào tạo cán bộ người Khmer để họ tiếp xúc trực tiếp với người Khmer, vận động đồng bào Khmer trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị".

     

Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải thích với cử tri các vấn đề của địa phương, cam kết sẽ trình lên trong kỳ họp Quốc hội tới những kiến nghị của bà con.

 

 

 

Phan Văn Ánh/VOV-ĐBSCL

 
05:00 - 05:15 - Chao kơ – Tơdra kơnăl Grup VOV4 – Tơbăt jơ rapor : Nơ\r Yuăn
05:15 - 06:00 - Tơdrong jo\h hơri rim hơdrung Tây Nguyên: Nơ\r Jarai
06:00 - 06:30 - Rapor nơ\r Yuăn : VOV1
06:30 - 06:40 - Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Êđê
06:40 - 06:50 - Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Jarai
06:50 - 07:00 - Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Bahnar
07:00 - 07:10 - Rapor kơtơ\ng ang kăl Nơ\r Sêdang
07:10 - 07:20 - Rapor Kơtơ\ng ang kăl Nơ\r K’ho
07:20 - 07:30 - Rapor Kơtơ\ng ang kăl Nơ\r M’nông
07:30 - 08:15 - Rapor kơtă nơ\r JaRai
08:15 - 09:00 - Rapor kơtă nơ\r Bahnar
09:00 - 09:45 - Rapor kơtă nơ\r Sêdăng
09:45 - 10:30 - Rapor kơtă nơ\r Êđê
10:30 - 11:15 - Rapor kơtă nơ\r K’ho
11:15 - 12:00 - Rapor kơtă nơ\r M’nông
12:00 - 12:30 - Rapor nơ\r Yuăn tơring Tây Nguyên
15:30 - 16:15 - Tơdrong rapor nơ\r M'nông
16H15 - 17H00 - Tơdrong rapor nơ\r Êđê
17H00 - 17H45 - Tơdrong rapor nơ\r Jarai
17H45 - 18H00 - Tơbăt jơ rapor
18H00 - 18H45 - Tơdrong rapor nơ\r Yuan
18:45 - 19:30 - Tơdrong rapor nơ\r K'ho
19H30 - 20H00 - Tơdrong rapor nơ\r Mông
20H00 - 20H30 - Tơdrong rapor nơ\r Thái
20H30 - 21H15 - Tơdrong rapor nơ\r Sêdang
21:15 - 22:00 - Tơdrong rapor nơ\r Bahnar
22H00 - 22H30 - Tơdrong rapor nơ\r M’nông
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)