logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Triển khai dự án "Ngân hàng bò”, do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ năm 2012 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được gần 600 con bò giống, hỗ trợ cho đồng bào các huyện nghèo và các xã biên giới.

 

Đến nay, đàn bò đã sinh sản thêm gần 200 con bê. Số bê này đã được chuyển trao cho gần 200 hộ nghèo.

 

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La, cho biết: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện dự án và triển khai sâu rộng trong các cấp hội; Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ việc chăm sóc đàn bò đã được cấp cho các hộ nghèo; Tăng cường công tác quản lý phát triển đàn bò theo Quy định của Trung ương hội. Và cố gắng vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh và các tổ chức nước ngoài hỗ trợ để phát triển đàn bò ngày càng lớn mạnh hơn”.

 

 

Lường Huyền/VOV-Tây Bắc

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ pe: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Jarai
12:45 - 13:30 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
20:30 - 21:15 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)