VOV4.VN - Với các chính sách an sinh xã hội, cùng các chương trình hỗ trợ, các nguồn vốn vay ưu đãi, trong những năm qua việc thúc đẩy kinh tế ở các địa phương, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là nguồn vốn vay của quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. ( Chương trình DTPT 8/8)

Nhờ vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân nhiều gia đình  đã thoát nghèo. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung