Cập nhật ngày: 26/11/2019

VOV4.VN - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III vừa diễn ra thành công với việc thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp...

 

Đại hội có sự tham dự của trên 250 đại biểu, đại diện cho 656 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

(Đại  hội của tình đoàn kết, hội nhập và phát triển - Ảnh: VOV)

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, năm 2014, công tác dân tộc tại Lạng Sơn đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Các chương trình, chính sách đầu tư phát huy được hiệu quả, hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần, công tác chăm sóc sức khỏe của người dân vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được nâng cao....

Hiện thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn là 35,45 triệu đồng/người/năm; tốc độ giảm nghèo đạt 3,61%; số xã về đích nông thôn mới đến cuối năm nay đạt 29,5%.

(Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhận được khen thưởng -Ảnh: VOV)

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, các đại biểu dự Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần III đã cùng thảo luận về các giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, toàn dân cùng nhau xây dựng tỉnh biên giới Lạng Sơn ngày càng phát triển.

(Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản tại Đại hội -Ảnh: VOV)

Đại hội đã bầu 58 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 và thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và đẩy mạnh phong trào thi đua tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

Hoàng Khánh/VOV Đông Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung