Cập nhật ngày: 23/2/2018

VOV4.VN - Năm 2017, bà con dân tộc Xơ đăng ở hai huyện Kon Rẫy và Kon Plông của tỉnh Kon Tum có bước ngoặt quan trọng: hình thành những cánh đồng mẫu lớn, cùng nhau trồng ngô lấy thân bán cho doanh nghiệp chăn nuôi gia súc. Lợi nhuận mà người dân thu được cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng sắn.

 

Tháng 4/2017, gia đình anh A Đế, ở làng Kon Vi Vang, góp 2 sào đất cùng 6 hộ dân trong làng và 5 hộ làng Kon Măng Tu làm cánh đồng lớn rộng 8ha trồng ngô lấy thân bán cho doanh nghiệp nuôi gia súc. Sản xuất trên cánh đồng lớn, chi phí giảm nhiều, được doanh nghiệp hỗ trợ máy làm đất, giống ngô, kỹ thuật trồng và phân bón.

Chỉ sau 75 ngày xuống giống, vụ thu hoạch đầu tiên đến với bà con. Dù năng suất vụ đầu chỉ khoảng 30 tấn/ha, song với giá doanh nghiệp thu mua 730 đồng/kg ngay tại ruộng, mỗi ha người dân thu được trên 21 triệu đồng.

Cánh đồng mẫu lớn trồng ngô lấy thân của người dân làng Kon Vi Vàng

Tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn có nhiều cái lợi, như dễ được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi; được doanh nghiệp hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật; sản xuất tập trung dễ quản lý, bảo vệ; sản phẩm làm ra doanh nghiệp đến tận chân ruộng thu mua... Anh A Gung, ở làng Kon Măng Tu, cho biết, giờ thì 98 hộ dân trong làng hộ nào cũng muốn tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn.

Đến hết năm 2017, trong vùng người Xơ đăng ở hai huyện Kon Rẫy và Kon Plông của tỉnh Kon Tum đã hình thành được nhiều cánh đồng mẫu lớn trung bình từ 7 đến trên 10ha. Thực tế cho thấy tại các xã, như Măng Bút, Ngọc Tem, xã Hiếu của huyện Kon Plông; Đắc Tờ Lùng của huyện Kon Rẫy, hiệu quả kinh tế người dân thu được từ việc trồng ngô lấy thân bán cho doanh nghiệp chăn nuôi gia súc cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng sắn. Chỉ cần mỗi ha cho năng suất từ 25-35 tấn cây, mỗi năm sản xuất 3 vụ, người dân có thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Đây là mức thu nhập vượt trội so với các loại cây khác mà người Xơ đăng đang trồng.

Ông Đỗ Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Tờ Lùng, cho biết, mô hình cánh đồng lớn đang có sức lan tỏa rất lớn trong các làng của người Xơ đăng: “Sau khi thu hoạch mang lại nhiều doanh thu cho bà con, tự người dân đã nhìn nhận và lan truyền với nhau. Rất nhiều hộ đã đăng ký với UBND xã tham gia vào mô hình dự án này để xóa đói, giảm nghèo. Trong kế hoạch năm 2018, trên tất cả diện tích đất đai hoang hóa, chúng tôi sẽ vận động bà con dồn điền, đổi thửa để  phát trển sản xuất”.

Yếu tố quan trọng để người Xơ đăng ở tỉnh Kon Tum tích cực xây dựng và bước đầu thành công với những cánh đồng mẫu lớn là có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Việc Công ty Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen, và tới đây là nhiều Công ty, doanh nghiệp khác cam kết bao tiêu sản phẩm lâu dài, hỗ trợ công cày, giống, vốn, kỹ thuật giúp người dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt vai trò là nhịp cầu nối giúp doanh nghiệp và người dân giữ mối liên kết chặt chẽ.

 

 

 

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung