Cập nhật ngày: 27/9/2017

VOV4.VN - Đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng, nhằm tạo nhiều điều kiện cho người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2003 – 2017 do UBND tỉnh Điện Biên tổ chức sáng 26/9: Với 18 chương trình cho vay lãi suất ưu đãi cho từng loại đối tượng vay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh Điện Biên ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt trên 9%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay đã được nhân rộng. Tỷ lệ đói nghèo giảm bình quân từ 4-5%, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thuận lợi giúp người dân nghèo Điện Biên xây dựng được các mô hình kinh tế, cải thiện đời sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn

15 năm hoạt động, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên đã cho gần 5.200 tỷ đồng; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 300.000 lượt hộ nghèo và nhiều đối tượng chính sách; hơn 100.000 lượt lao động được tạo thêm việc làm mới; khoảng 20.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 13.000 ngôi nhà cho hộ nghèo được xây dựng…

Mục tiêu đến năm 2020 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách và các đối tượng chính sách khác thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; lồng ghép với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội…

Ông Đàm Xuân Triệu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, cho biết: "Một trong những khó khăn rất lớn là tiếp cận đến người dân, cơ sở vật chất của tỉnh Điện Biên vẫn còn hạn chế. Ngân hàng đã mở các điểm giao dịch tại xã để bà con không phải đi lại khó khăn, giảm bớt chi phí. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các vùng khó khăn để có những giải pháp giúp bà con luôn luôn được tiếp cận đồng vốn thuận lợi nhất".

 

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung