Cập nhật ngày: 4/4/2019

VOV4.VN - Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ việc giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Điều đáng chú ý trong cuộc tổng điều tra lần này là bên cạnh số lượng gần 197.000 địa bàn điều tra, sẽ có hơn 20.800 địa bàn đặc thù, như vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo. Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, những đối tượng này cần một cách điều tra riêng phù hợp: “Với bà con vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo thì phải ưu tiên ngay ngày đầu ra quân, thống kê lại số lượng và hẹn họ thời gian chính xác, có khi họ đi làm cả ngày, không ở chỗ cố định thì phải qua già làng, trưởng bản, người có uy tín để tập hợp họ vào buổi tối ở nhà cộng đồng”

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - Ảnh VOV)

Để góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc, từ nhiều tháng nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các địa phương miền núi đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền miệng đến từng người dân tại mỗi thôn, bản, nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện này.

Tại Bình Định, đồng bào dân tộc Bana làng M2 thuộc xã vùng cao Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh đã tập hợp tại nhà rông để nghe Ban chỉ đạo của huyện và xã phổ biến một lần nữa về những nội dung quan trọng nhất của cuộc Tổng điều tra. Nội dung điều tra bao gồm các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Đặc biệt, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Định quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các chủ hộ gia đình là phụ nữ; vừa hỗ trợ chị em được tiếp cận, nắm bắt những thông tin quan trọng nhất, vừa tạo điều kiện cho phụ nữ Bana phát huy vai trò của giới mình.

Tại tỉnh vùng cao biên giới Lạng Sơn, hơn 1.350 điều tra viên đã ra quân phục vụ Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019. Các điều tra viên tiến hành thu thập dữ liệu tại gần 2.200 địa bàn, trong đó có nhiều địa bàn đặc thù như vùng núi, khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, tỷ lệ sinh/tử và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều dữ liệu khác được các điều tra viên thu thập, xử lý bằng các phần mềm và thiết bị chuyên dụng.

(Việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 chính thức bắt đầu từ 1/4 - Ảnh VOV)

Trước đó, trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung vận động toàn thể nhân dân tham gia tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ở vùng núi cao, vùng dân tộc thiểu số có thể tuyển dụng bộ đội biên phòng, đội ngũ giáo viên tại địa phương làm điều tra viên. Vùng dân tộc thiểu số có người dân tộc không nói được tiếng phổ thông và điều tra viên không biết tiếng dân tộc, thì được thuê người phiên dịch kiêm dẫn đường với số lượng hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ điều tra viên thực hiện điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba đợt điều tra thống kê lớn của cả nước, được thực hiện 10 năm một lần. Trong đợt Tổng điều tra lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh đã có nhiều giải pháp, rút kinh nghiệm từ những lần trước, hạn chế trường hợp người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa nắm được thông tin. Làn này sẽ chú trọng tuyên truyền theo chiều sâu, để đảm bảo ít nhất từ 80% - 90% người dân trên địa bàn nghe được về thông tin của cuộc tổng điều tra, biết về sự kiện quan trọng này của cả nước./.

 

 

Thu Hòa- VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung