Cập nhật ngày: 18/12/2017

VOV4.VN - Năm 2017, toàn thành phố giảm được hơn 15.000 hộ nghèo; có 3.388 hộ nghèo phát sinh (trong đó có 266 hộ tái nghèo). Đến cuối năm 2017, Hà Nội còn 32.619 hộ nghèo (chiếm 1,6% tổng số hộ). Trong đó, có hơn 1.000 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Vì, Mỹ Đức.

 

Thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2018, không còn xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố dưới 1,2%; riêng tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn dưới 1,5%; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dưới 3%.

 

 

 

 

Huy Nam/VOV-Trung tâm Tin

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung