Cập nhật ngày: 26/10/2017

VOV4.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, với tổng kinh phí đầu tư 292 tỷ đồng.

 

Lâm Đồng sẽ bố trí 292 tỷ đồng để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020. Đề án tập trung đầu tư các chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho khỏang 13.600 hộ dân trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Bon Yo Soon, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng, cho biết, để nguồn vốn đầu tư phát huy hiệu quả, các đơn vị chức năng của tỉnh đã và đang tích cực xây dựng các chương trình sát với yêu cầu thực tế của mỗi địa phương.

 

 

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung