Cập nhật ngày: 14/6/2019

VOV4.VN - Những năm qua, hoạt động Khoa học và công nghệ của tỉnh Lạng Sơn đã thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều tiến bộ khoa học được áp dụng, đặc biệt là trong nông nghiệp góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lạng Sơn triển khai  94 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; đề xuất và được Bộ Khoa học - Công nghệ phê duyệt cho triển khai thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

Các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cũng được Lạng Sơn quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các loại nông sản đặc sản địa phương. 

Huyện Chi Lăng đã phối hợp với Sở KHCN xây dựng đề án phát triển ngựa bạch bền vững gắn với sản phẩm du lịch. Đồng thời phối hợp để xây dựng thương hiệu nhãn hiệu ngựa bạch. Bước đầu các tổ chức, đoàn thể  và cá nhân đều vào cuộc hết sức tích cực.

(Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ thăm mô hình sản xuất Na tại huyện Chi Lăng - Ảnh: VOV) 

Nhiều sản phẩm trên địa bàn huyện Chi Lăng như: Na Chi Lăng, Cao khô Vạn Linh, Mật ong ngũ gia bì Vân Thủy sau khi có nhãn hiệu đã nâng cao giá trị các sản phẩm./.

 

Hoàng Khánh/VOV Đông Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung