Cập nhật ngày: 13/9/2017

VOV4.VN - Chương trình 135, giai đoạn 2017- 2020, tỉnh Trà Vinh được Trung ương đầu tư hơn 58 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

24 xã và 52 ấp đặc biệt khó khăn được phê duyệt đầu tư lần này chủ yếu là vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Các tiểu dự án được triển khai hỗ trợ, gồm dự án xây dựng và duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng; dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng. 46 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng.

Thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Tiểu Cần hân hoan ngày khánh thành 

Giai đoạn 2014-2016, Trà Vinh được Trung ương hỗ trợ gần 137 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 237 công trình hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh tại các vùng đặc biệt khó khăn. Từ những công trình này, cộng với chính sách lồng ghép khác, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh trong 3 năm qua bình quân là 4%/năm.

 

 

 

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung