Cập nhật ngày: 3/8/2017

VOV4.VN - Trạm Tấu là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, với trên 67% là hộ nghèo. Địa phương này đang phấn đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 60%.

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm nay, Trạm Tấu tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án đang triển khai tại địa phương, như: Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Dự án Giảm nghèo giai đoạn hai bổ sung... Bên cạnh đó, phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc huy động nhân dân khai hoang ruộng bậc thang, thâm canh tăng vụ trên diện tích ruộng nương hiện có để đảm bảo an ninh lương thực; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo như: Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động vùng cao; hỗ trợ về nhà ở, tiền điện… 

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, cho biết: "Huyện Trạm Tấu đã lồng ghép tất cả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế. Đặc thù vùng cao, vùng khó khăn, do đó huyện tập trung phát triển nông nghiệp làm nòng cốt".

 

 

Thừa Xuân/VOV- Tây Bắc

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung