Cập nhật ngày: 25/9/2019

VOV4.VN - Đây là con số được đưa ra trong hội thảo khoa học " Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam", diễn ra tại Hà Nội ngày 25/9/2019. Hội thảo đã khẳng định hiệu quả, vai trò của tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong hiện thực hóa mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các bộ, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước gia. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhanh chóng tiếp cận được nguồn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương.

Hội thảo đã khẳng định hiệu quả, vai trò của tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc - Ảnh VP

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp thúc đẩy hoạt động tín dụng. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tính đến ngày 31/8/2019, NHCSXH đang quản lý các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo chỉ định của Chính phủ và một số dự án cho vay, tổng dư nợ đạt 199.823 tỷ đồng, với 8,2 triệu món vay của gần 6,6 triệu khách hàng còn đang dư nợ. Có trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết  các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với doanh số cho vay là 135.964 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 86.061 tỷ đồng và tổng dư nợ là 49.617 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng dư nợ  của NHCSXH, dư nợ bình quân một hộ dân tộc thiểu số đạt 34 triệu đồng/bình quân chung là 30,4 triệu đồng.

Các chương trình cho vay dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3.830 tỷ đồng; doanh số thu nợ 1.411 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.342 tỷ đồng với 163.694 hộ đang dư nợ và trên 371 ngàn lượt hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó, có trên 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho cho trên 162 nghìn lao động (trên 16 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài), giúp cho trên 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn học tập, xây dựng được hơn 1,3 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng trên 215 nghìn căn nhà.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội thảo. Ảnh VP

Các chuyên gia tham dự hội thảo đều nhận định: Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Theo thống kê của Bộ Lao động thương binh và xã hội, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2007-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,75% xuống còn 4,25%, giai đoạn 2016-2018 giảm từ 8,3% xuống còn 5,35%, đặc biệt là giảm nghèo trong khối đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội thảo đồng chí Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho biết: nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, từ mặc cảm, tự ti, nay đồng bào đã mạnh dạn vay vốn và làm ăn có hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ  quản lý sản xuất kinh doanh, từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số hay còn gọi là tín dụng đen.

Trong thời gian tới, các bộ, ban ngành liên quan sẽ xây dựng đề án xây dựng chính sách cho vay tiêu dùng với mức độ hợp lý giúp bà con trang trải cuộc sống trước mắt. 

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung