Cập nhật ngày: 7/1/2018

VOV4.VN - Ngày 5/1/2018, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phùng Xuân Nhạ đã cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021.

 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho rằng, Bộ GD-ĐT là một trong số ít Bộ thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị định 05 về công tác dân tộc. Thời gian qua, các chính sách về phát triển GD-ĐT được thực hiện có hiệu quả, sát thực tiễn; đội ngũ cán bộ ngành giáo dục ở vùng cao tận tụy, tâm huyết; các hội thảo, hội nghị do UBDT tổ chức luôn được Bộ GD-ĐT tham gia đóng góp các ý kiến thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao.

Bộ trưởng bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp và tác động của ngành giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng nhấn mạnh, muốn vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển phải đầu tư mạnh để phát triển GD-ĐT. Việc phát triển GD-ĐT ở vùng này phải có hình thức phù hợp để tri ân, suy tôn đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng ĐBKK; cần có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và chính sách về GD-ĐT ở vùng DTTS, MN.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh:  Chương trình phối hợp lần này là dịp để hai bên rà soát, xây dựng các chính sách có tầm nhìn về giáo dục ở vùng DTTS để trình Chính phủ ban hành cho vùng khó khăn, tạo hiệu quả rõ rệt.  

Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ GD - ĐT giai đoạn 2018 - 2021 nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD - ĐT và công tác dân tộc, góp phần phát triển KT-XH, văn hoá ở vùng DTTS và miền núi.

Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD - ĐT tập trung vào những nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách dân tộc (Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác công tác dân tộc; Nghị định số 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Nghị định số 116/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK; Nghị định số 57/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người…). Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vùng DTTS và MN. Chỉ đạo các địa phương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cho đội ngũ cán bộ vùng DTTS, MN, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục người DTTS. Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS, MN từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các địa phương và các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

Chương trình phối hợp sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, MN. Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trong các ấn phẩm thông tin trên Cổng Thông tin điện tử UBDT và Cổng Thông tin điện tử Bộ GD - ĐT; cấp phát báo, tạp chí miễn phí cho trường học vùng DTTS, MN. Tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc; tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu là người DTTS; gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu là người DTTS.

Trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về công tác Dân tộc (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011), việc phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD - ĐT đã được thực hiện thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu.

 

 

 

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung