Cập nhật ngày: 15/11/2018

VOV4.VN - Từ ngày 10 đến ngày 18/11, tất cả 847 khóm, ấp trong tỉnh Vĩnh Long đều tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018".

 

 

Vĩnh Long là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với khoảng 21 ngàn người, tập trung tại các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, từ đó đời sống kinh tế, văn hóa đồng bào Khmer địa phương không ngừng được nâng lên. 

Trong khuôn khổ "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư", các cấp chính quyền thông tin cho đồng bào về tình hình đời sống kinh tế đồng bào các dân tộc trong tỉnh đang ngày càng khấm khá; tình đoàn kết giữa các dân tộc Kinh Hoa, Khmer ngày càng bền chặt.

(Một chương trình Liên hoan nghệ  thuật quần chúng Khmer  tại Vĩnh Long- Ảnh: VOV)

Thông qua Ngày hội này, tỉnh Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới; đánh giá và biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

 

Chanh Tuy/VOV ĐB Sông Cửu Long

 

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung