VOV4.VN - Nông dân các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở huyện Thông Nông, Cao Bằng sử dụng điện thoại thông minh để quản lý rừng. Phát triển rừng ở Thông Nông nhận được sự hỗ trợ của dự án PFG giúp nâng cao năng lực cho đồng bào trong việc cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo thông qua các ứng dụng công nghệ. (Chương trình ngày 17/9/2018)


Cán bộ, chiến sĩ Kiểm lâm tập huấn ứng dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh rà soát diện tích rừng. Ảnh: baobackan.org.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung