VOV4.VN - 23% là tỷ lệ hộ nghèo phát sinh hay 3-4 hộ thoát nghèo lại có một hộ tái nghèo, đây là những biểu hiện của sự thiếu bền vững trong công tác giảm nghèo. (Chương trình DTPT 30/10)

Đại biểu Đỗ Văn Sinh đoàn Quảng Trị đưa ra giải pháp về vấn đề tái nghèo. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung