VOV4.VN - Soọng cô là làn điệu dân ca của người Sán Dìu. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 30 câu lạc bộ hát soọng cô, phân bố chủ yếu ở những nơi có đông đồng bào dân tộc Sán dìu sinh sống với trên 1.000 thành viên tham gia. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 15/11/2020)


Những ngày lễ, hội trong năm, bà con Sán dìu không thể thiếu làn điệu soọng cô

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao