VOV4.VN - Ý chí vượt khó đã giúp những người con Mã Liềng dưới chân núi Ka đay tìm đến cái chữ. Từ những lớp học của bộ đội Biên phòng, đến nay, người Mã Liềng đã biết đọc, biết viết, biết lo cho con cái học hành. (Chương trình ngày 4/2/2019)


Nếp nhà bình yên của người Mã Liềng. Ảnh: Huy Nam

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung