logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Những đứa trẻ ở điểm trường Là Si chăm chút bởi những ông bố, bà mẹ mà chúng gọi là thầy là cô. Mỗi sự trưởng thành của chúng đều có bàn tay vun bồi của những con người giàu tình thương tình người ấy.(Chương trình ngày 17/4/2017)

Hải Huyền/VOV4

Tải file

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)